Aanmelding verloopt via de leerlingenadministratie van de Geert Groote School. Alle informatie over aanmelden, informatieochtenden en over de zij-instroomprocedure vind u hier. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie: 020-6750419.

zijinstroom