Vrijeschool Amsterdam West

is een nieuwe, groeiende vrijeschool op de Wodanstraat 3 in Amsterdam Zuid. De school zal naar verwachting per schooljaar ‘20/’21 verhuizen naar de Eerste Nassaustraat 5-7 in Amsterdam West.

Op onze school gaan we uit van de mogelijkheden van het kind zelf, we stimuleren de ontwikkeling van ieders talenten. We bieden een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van de kinderen.

St Jansfeest