Vrijeschool Amsterdam West

is een nieuwe, groeiende Vrijeschool aan de Wodanstraat 3 in Amsterdam Zuid. De school zal aan het eind van schooljaar ‘20/’21 verhuizen naar de Eerste Nassaustraat 5-7 in Amsterdam West.

Op onze school gaan we uit van de mogelijkheden van het kind zelf, we stimuleren de ontwikkeling van ieders talenten. We bieden een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van de kinderen.

 

St Jansfeest

CONTACT

Wodanstraat 3, 1076 CC Amsterdam

Telefoon: 020-3080026

Email: info@vrijeschoolamsterdamwest.nl