TEAM

Per schooljaar 2020/2021 bestaat de school uit drie kleuterklassen en klas 1, 2 en 3. De school zal ieder jaar met 1 klas groeien tot een uiteindelijk totaal van 3 kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6.

Het team van de school bestaat uit:

Kleuterleidsters
6K: Annelinde S.
8K: Lilly Koenen en Maj van Hille
9k: Esther de Koning en Maj van Hille

Klassenleerkracht
Klas 1W: Nina Jourdan en Nanda Mulder
Klas 2W: Linda van der Pas en Yvette Jacobs
Klas 3W: Anna Schellekens en Nanda Mulder

Vakleerkrachten
Euritmie: Jiri Brummans
Muziektherapie lessen kleuters: Sangeetha Bout

Zorgfuncties
Intern begeleider / zorgcoördinator (ib): Esther Kitzen

Ondersteunend
Conciërge: Maroesja van Vugt
Administratie: Rosalie van Wegen

MR

vanuit de ouders:
Eline Weeda (voorzitter)
Fleur Voorneman
Mara Joustra (GMR)

vanuit het team:
Anna Schellekens
Lilly Koenen

GMR

Vanuit het team: Anne Schellekens
Vanuit de ouders: Mara Joustra

Schoolleider:
Esther Kitzen

BESTUUR

De Vrije School Amsterdam West valt, samen met Geert Groote School 1 en 2, Kairos en Parcival Amstelveen onder de Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam Amstel. Deze scholen werken met elkaar samen. Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

• Rob van der Kolk, voorzitter
• Yara Cavalcanti Araujo, bestuurslid
• Lars Kok, bestuurslid
• Nico Groot, bestuurslid
• Erik Saal, uitvoerend bestuurder

MR

De Geert Groote School 1 en de Geert Groote School 2 hebben elk een aparte MR. Nu de scholen beide een dependance hebben, wordt gewerkt aan het instellen van ‘deel-MRen’, voor elke school. Vrijeschool Amsterdam West heeft een eigen deel-MR.
Daarnaast hebben de scholen ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken. Deze GMR bestaat uit leden van de individuele medezeggenschapsraden van de scholen.

OUDERBETROKKENHEID

CONTACTOUDERS

Op Vrijeschool Amsterdam West vinden we betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Want wat is er nu leuker dan een actieve bijdrage te leveren aan de school waar uw kind met plezier naartoe gaat? Ouders kunnen helpen bij het organiseren van de jaarfeesten, ondersteuning geven bij leeslessen of handenarbeid en meegaan met kamp. Om dit alles te stroomlijnen hebben we op de Vrijeschool Amsterdam West, net als op andere vrijescholen, contactouders.

Contactouders (meestal twee per klas) zijn de spin in het web van een klas. Zij verzorgen de communicatie tussen ouders en leerkrachten. Moet de alarmlijst gebeld worden? Moet er begeleiding geregeld worden voor een excursie? De contactouders zorgen dat alles geregeld wordt. Ook helpen zij bij het voorbereiden en uitvoeren van de jaarfeesten.