TEAM

Per schooljaar 2022/2023 bestaat de school uit drie kleuterklassen en klas 1 t/m 5. De school zal ieder jaar met 1 klas groeien tot een uiteindelijk totaal van 3 kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6.

Het team van de school bestaat uit:

Kleuterleidsters
1k: Marina Tello, Ellen Baars en Lilly Koenen
2k: Bloem Schaaper en Suzanne Wolthuis
3k: Annelinde Schouten en Bloem Schaaper

Klassenleerkracht
Klas 1W: Linda van der Pas en Suzanne Wolthuis
Klas 2W: Iwona Konopka en Zander Dekker
Klas 3W: Aliesje Schneijderberg en Saskia van Eijk
Klas 4W: Anne Zeelenberg
Klas 5W: Anna Schellekens en Nanda Mulder

Vakleerkrachten
Euritmie: Lara Brummans
Gym: Marten Sparreboom
Handwerken: Bloem Schaaper

Zorgfuncties
Intern begeleider / zorgcoördinator (IB): Truus Weesjes
LWP / RT: Hetteke Jimenez

Ondersteunend
Conciërge: Annick Berkhout
Administratie: Rosalie van Wegen
Klassenassistent: Maroesja van Vugt

MR

vanuit de ouders:
Eline Weeda (voorzitter)
Fleur Voorneman
Mara Joustra (GMR)

vanuit het team:
Anna Schellekens
Lilly Koenen

GMR

Vanuit het team: Anne Schellekens
Vanuit de ouders: Mara Joustra

Directeur:
Esther Kitzen

BESTUUR

De Vrije School Amsterdam West valt, samen met GGS Plein, GGS Roeske, Thula, Waldorf aan de Werf, Kairos en Parcival Amstelveen onder de Stichting Geert Groote Scholen. Deze scholen werken met elkaar samen. Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

• a.i Floris Dekker, uitvoerend bestuurder

• Rob van der Kolk, voorzitter
• Yara Cavalcanti Araujo, bestuurslid
• Lars Kok, bestuurslid
• Nico Groot, bestuurslid

(G)MR

De scholen hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken. Deze GMR bestaat uit leden van de individuele medezeggenschapsraden van de scholen.

Daarnaast heeft elke school een eigen medezeggenschapsraad.

OUDERBETROKKENHEID

CONTACTOUDERS

Op Vrijeschool Amsterdam West vinden we betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Want wat is er nu leuker dan een actieve bijdrage te leveren aan de school waar uw kind met plezier naartoe gaat? Ouders kunnen helpen bij het organiseren van de jaarfeesten, ondersteuning geven bij leeslessen of handenarbeid en meegaan met kamp. Om dit alles te stroomlijnen hebben we op de Vrijeschool Amsterdam West, net als op andere vrijescholen, contactouders.

Contactouders (meestal twee per klas) zijn de spin in het web van een klas. Zij verzorgen de communicatie tussen ouders en leerkrachten. Moet de alarmlijst gebeld worden? Moet er begeleiding geregeld worden voor een excursie? De contactouders zorgen dat alles geregeld wordt. Ook helpen zij bij het voorbereiden en uitvoeren van de jaarfeesten.