TEAM

Per schooljaar 2023/2024 bestaat de school uit drie kleuterklassen en klas 1 t/m 6.

Het team van de school bestaat uit:

Kleuterleidsters
1k: Marina Tello en Saskia van Eijk
2k: Bloem Schaaper en Suzanne Wolthuis
3k: Annelinde Schouten

Klassenleerkracht
Klas 1W:  Dominique van Egeraat en Tessa Loznik
Klas 2W: Linda van de Pas en Suzanne Wolthuis
Klas 3W: Zander Dekker en Iwona Konopka
Klas 4W: Aliesje Schneijderberg en Lotte Kanters
Klas 5W: Anne Zeelenberg en Truus Weesjes
Klas 6W: Nanda Mulder en Anna Schellekens

Vakleerkrachten
Euritmie: Lara Brummans en Renske te Witt
Gym: Iris Gimpel
Handwerken: Bloem Schaaper

Zorgfuncties
Intern begeleider / zorgcoördinator (IB): Truus Weesjes

Ondersteunend
Conciërge: Annick Berkhout
Administratie: Rosalie van Wegen

MR

vanuit de ouders:
Eline Weeda (voorzitter)
Fleur Voorneman
Mara Joustra (GMR)

vanuit het team:
Anna Schellekens

GMR

Vanuit het team: Anne Schellekens
Vanuit de ouders: Mara Joustra

Directeur:
Esther Kitzen

BESTUUR

De Vrije School Amsterdam West valt, samen met GGS Plein, GGS Roeske, Thula, Waldorf aan de Werf, Kairos en Parcival Amstelveen onder de Stichting Geert Groote Scholen. Deze scholen werken met elkaar samen. Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

• Michel Dingarten, uitvoerend bestuurder

• Rob van der Kolk, voorzitter
• Mirelle Seinstra, bestuurslid
• Nico Groot, bestuurslid

(G)MR

De scholen hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken. Deze GMR bestaat uit leden van de individuele medezeggenschapsraden van de scholen.

Daarnaast heeft elke school een eigen medezeggenschapsraad.

OUDERBETROKKENHEID

CONTACTOUDERS

Op Vrijeschool Amsterdam West vinden we betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Want wat is er nu leuker dan een actieve bijdrage te leveren aan de school waar uw kind met plezier naartoe gaat? Ouders kunnen helpen bij het organiseren van de jaarfeesten, ondersteuning geven bij leeslessen of handenarbeid en meegaan met kamp. Om dit alles te stroomlijnen hebben we op de Vrijeschool Amsterdam West, net als op andere vrijescholen, contactouders.

Contactouders (meestal twee per klas) zijn de spin in het web van een klas. Zij verzorgen de communicatie tussen ouders en leerkrachten. Moet de alarmlijst gebeld worden? Moet er begeleiding geregeld worden voor een excursie? De contactouders zorgen dat alles geregeld wordt. Ook helpen zij bij het voorbereiden en uitvoeren van de jaarfeesten.

Ouders die willen schenken verwijzen we naar onze Stichting Vrienden Vrijeschool Amsterdam West