INFORMATIE-OCHTEND

Overweegt u uw kind bij ons te willen aanmelden, dan vragen wij u om eerst een informatieochtend te bezoeken, bij voorkeur vóórdat uw kind drie jaar is. Alle informatie-ochtenden zijn van 9:00-10:00 uur. 
Het maximaal aantal deelnemers is 26 (bij voorkeur 1 persoon per aanmelding). Wilt u zich aanmelden voor een informatie-ochtend, stuur dan een e-mail naar administratie@ggsroeske.nl Vermeldt hierbij de gewenste datum en de geboortedatum van uw kind.
Tijdens de informatie-ochtend vertellen we u over het vrijeschoolonderwijs, de werkwijze op onze school en is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook is er een gelegenheid voor een rondleiding en kunt u in een aantal klassen rondkijken, waaronder ook de kleuterklassen.

Schooljaar 2024-2025
Vanaf september starten wij weer met informatie-ochtenden voor het nieuwe schooljaar. Zodra de data bekend zijn zullen wij dit (verwachting is vanaf 26 augustus a.s.) vermelden op onze website. Helaas is het vooraf aanmelden niet mogelijk.

Tekst gaat verder onder de foto.

zijinstroom

Aanmelden kleuters

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Wij raden u aan wanneer u niet bekend bent met het Vrije School onderwijs om eerst een informatie-ochtend bij te wonen. Voor meer informatie en de data zie onder het kopje informatie-ochtenden.

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de Leerlingenadministratie van Stichting Geert Groote School, zie voor de verdere informatie hierover onder ”wat moet u doen”.

Voorrangsscholen
Uw kind kan voorrang hebben tot de dichtstbijzijnde basisscholen in uw buurt. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres en de geboortedatum van uw kind invult, ziet u welke school(of scholen) voor uw kind een voorrangsschool is. Voor de Vrije School Amsterdam West wordt er geen voorrang toegepast op basis van postcode. De voorrangsregels van deze school kunt u hieronder vinden bij ”toewijzen plaatsen”.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het originele voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op de leerlingenadministratie.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest enz. U kunt zowel voorrangsscholen als niet-voorrrangsscholen kiezen
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de Vlinderboom (de peuteropvang die verbonden is aan de Vrije School Amsterdam West) gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in op de Leerlingenadministratie (locatie Eerste Nassaustraat 5 op ma, di,do,vr tussen 9.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur) of per post via postbus 75754, 1070 AT Amsterdam
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van registratie. Neem direct contact met ons op als hier een fout in staat of als u deze niet heeft ontvangen.

In sommige gevallen is het nodig om bij registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind zit op de Vlinderboom, de peuteropvang die verbonden is aan de Vrije School Amsterdam West.
 2. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct.
 3. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit formulier via de leerlingenadministratie krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind.
De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 01-09-2020 en 31-12-2020
  • 7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 01-01-2021 en 30-04-2021
  • 6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 01-05-2021 en 31-08-2021
  • 7 november 2024

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
Wanneer er op een school meerdere kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/- scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op onze Vrijescholen verloopt in onderstaande volgorde. Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar de Vlinderboom, peuteropvang voor de Vrije School Amsterdam West. U dient ter controle een bewijs van plaatsing aan te leveren
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind woont in Amsterdam of bij de scholenring aangesloten randgemeenten* (*op te vragen bij de Leerlingenadministratie)

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

5. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur
6. Het kind heeft een niet-voorrangschool als 2e t/m 10e voorkeur
7. Het kind woont buiten Amsterdam.

Inschrijven
Na de Stedelijke plaatsingsronde ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wil maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint. Uitzondering: Als tijdens het intakegesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 7163801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.
Voor overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de Leerlingenadministratie van Stichting Geert Groote School via 020 6750419 (ma,di,do,vr tussen 09:00 en 16:00 uur)

AANMELDEN ZIJ-INSTROOM

OP DIT MOMENT ZIJN ER GEEN PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN IN ALLE KLASSEN.

Indien u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de wachtlijst, dan kunt u een mail sturen naar:
zij-instroom@vsaw.nl
Als u meerdere kinderen wilt aanmelden, verstuur dan verschillende mails.
Schrijf in de onderwerp regel ‘zij-instroom klas..’ (vul in voor welke klas u uw kind wilt aanmelden.) Groep 1 en 2 noemen wij de kleuters, groep 3 is de eerste klas, groep 4 is de tweede klas enz.

Vermeld in uw mail de volgende zaken:

-Voornaam en achternaam van uw kind.
-Geboortedatum van uw kind.
-Uw telefoonnummer.
-Naam van de huidige school.
-Huidige groep of klas.
-Reden van schoolwisseling.
-Is er al een broertje of zusje bij ons op school?
-Uw motivatie om naar onze school te willen over stappen.

Zodra u uw mail heeft verzonden, ontvangt u z.s.m. een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment staat uw kind op onze wachtlijst. Zodra er ruimte in een klas vrij komt, dan nemen wij contact met u op.
Wij willen u uitdrukkelijk vragen om geen contact op te nemen over de status van de wachtlijst. Vragen hierover zullen niet worden beantwoord.

Op volgorde van binnenkomst registreren wij de zij-instroom aanvragen. Voor de zij-instroom aanvragen verlenen we voorrang aan de kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.

Elk jaar op 31 juli wordt de wachtlijst van het lopende schooljaar verwijderd. Als uw kind gedurende het schooljaar geen plaats bij ons heeft gekregen, dan kunt u (indien u nog steeds interesse heeft) uw kind opnieuw aanmelden voor de wachtlijst voor het volgende schooljaar. Vanaf 1 augustus kunt u ons dan een nieuwe mail sturen.

Wenst u meer inhoudelijke informatie over onze zij-instroom procedure, dan kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie, via 020-6750419.

Informatie-ochtenden
Tenslotte willen wij u vragen om indien mogelijk eerst één van onze informatie-ochtenden te bezoeken voordat u uw kind(eren) aanmeldt voor zij-instroom. Vanwege de aanloop naar de zomervakantie zijn er momenteel geen informatie-ochtenden. Vanaf september starten wij weer met nieuwe informatie-ochtenden. Zodra de data bekend zijn (verwachting eind augustus) dan zal dit onder het kopje informatie-ochtend worden vermeld.

Aanmeldingsprocedure zij-instromers in 8 stappen.
-Bezoeken van een van de informatie-ochtenden (niet verplicht, wel aan te raden)
-Wens tot aanmelden kenbaar maken via ons mailadres zij-instroom@vsaw.nl
-Indien er plaats vrij komt wordt er telefonisch contact met de ouder(s)/verzorger(s) opgenomen. Een intakegesprek met de intern begeleider en de ouder(s)/verzorger(s) volgt.
-De intern begeleider van de Vrije School Amsterdam West neemt zodra de zij-instroom procedure werkelijk gestart kan worden contact op met de intern begeleider van de school waar het kind nog ingeschreven staat.
-Een afspraak voor meeloopdagen ( 3 of 4 dagen) wordt gemaakt. Voor kleuters organiseren we een wen moment in overleg.
-Eventuele medische en/of psychologische gegevens of rapporten moeten voorafgaand aan de meeloopweek gedeeld worden met de intern begeleider.
-Besluit tot aanname of afwijzing na de meeloopdagen, in overleg en in samenspraak met de klassenleerkracht(en), intern begeleider en de directeur.
-Startdatum van de zij-instromer wordt in overleg met de ouder(s), klassenleerkracht(en) en intern begeleider bepaald. Startdatum wordt doorgegeven aan de Leerlingenadministratie waarna de definitieve inschrijving volgt.

Op de website van de school staan de algemene informatie-ochtenden vermeld. De directeur geeft voorlichting over de achtergronden, organisatie en mogelijkheden van de school. We vinden het van belang dat u de school daadwerkelijk ziet en beleeft.

TOELATING LEERLINGEN PASSEND ONDERWIJS

Heeft het kind speciale onderwijsbehoeften dan geldt de toelatingsprocedure van het Passend Onderwijs. Meld uw kind dan ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan. Na aanmelding hebben we 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Hebben we na 10 weken nog geen besluit kunnen nemen, dan krijgt het kind een tijdelijke plek op onze school. Dat kan tot een gewone plaatsing leiden of, als dat beter past, een overstap naar een school die wel de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Bent u het als ouders niet eens met de toelatingsbeslissing, dan kunt u een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunt u de landelijke geschillencommissie passend onderwijs inschakelen. Kijk voor meer informatie op de pagina’s ’Zorg op maat voor elke leerling’.

Lees hier het Schoolondersteuningsplan